Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ancol nào sau đây có khả năng tạo phức với Cu(OH)2 ?

Ancol nào sau đây có khả năng tạo phức với Cu(OH)2 ?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ancol nào sau đây có khả năng tạo phức với Cu(OH)2 ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

2C3H5(OH)3  + Cu(OH)2 → [C3H5(OH)2O]2Cu (dd phức màu xanh) + 2H2O

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn