Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Axetilen (C2H2) thuộc dãy đồng đẳng nào sau đây?

Axetilen (C2H2) thuộc dãy đồng đẳng nào sau đây?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Axetilen (C2H2) thuộc dãy đồng đẳng nào sau đây?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

C2H2 thuộc dãy đồng đẳng của ankin (CnH2n-2)

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn