Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Amin bậc II là

Amin bậc II là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Amin bậc II là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

A là C2H5NHC2H5 là một amin bậc II

B và C đều là amin bậc I

D là amin bậc III

=> Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn