Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Chất có tính bazơ mạnh nhất là

Chất có tính bazơ mạnh nhất là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất có tính bazơ mạnh nhất là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Tính bazơ: (CH3)2NH > C2H5NH2 > CH3NH2 > (C6H5)3N

Vậy (CH3)2NH có tính bazơ mạnh nhất

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn