Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Chỉ dùng thuốc thử nào dưới đây có thể phân biệt được ba bình khí không màu mất nhãn là CH4 C2H2 và

Chỉ dùng thuốc thử nào dưới đây có thể phân biệt được ba bình khí không màu mất nhãn là CH4 C2H2 và

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chỉ dùng thuốc thử nào dưới đây có thể phân biệt được ba bình khí không màu mất nhãn là CH4, C2H2 và HCHO?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Dùng dd AgNO3/NH3 dư, vì CH4 không phản ứng, C2H2 tạo kết tủa vàng, HCHO tạo ra kết tủa Ag màu trắng

2C2H2 + AgNO3 + 2NH3 → Ag2C2↓ vàng + 2NH4NO3

HCHO + 4AgNO3 + 2NH3 + 6H2O  → (NH4)2CO3 + 4Ag↓ +  4NH4NO3

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn