Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu đúng là :

Phát biểu đúng là :

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu đúng là :


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đáp án đúng là Hidro hóa các chất béo lỏng sẽ thu được chất béo rắn.

Hidro hóa (Tức là cho tác dụng với hidro) sẽ làm biến đổi gốc không no thành no => chất béolỏng thành chất béo rắn

=> Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn