Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho đoạn mạch điện như hình vẽ. Điện trở R = 80 Ω, cuộn dây

Cho đoạn mạch điện như hình vẽ. Điện trở R = 80 Ω, cuộn dây

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho đoạn mạch điện như hình vẽ. Điện trở R = 80 Ω, cuộn dây và tụ điện có điện dung C0. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 200√2cos100πt (V) thì trong mạch xảy ra cộng hưởng điện và cường dộ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng bằng 2A

Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB là: 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn