Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chọn phát biểu sai:

Chọn phát biểu sai:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chọn phát biểu sai:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Từ trường chỉ tác dụng lực từ lên điện tích chuyển động.

Vậy nói điện trường và từ trường đều tác dụng lực lên điện tích đứng yên là sai

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn