Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho dòng điện xoay chiều có biểu thức cường độ dòng điện là i = 3cos120πt (A) chạy qua một đoạn mạch

Cho dòng điện xoay chiều có biểu thức cường độ dòng điện là i = 3cos120πt (A) chạy qua một đoạn mạch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho dòng điện xoay chiều có biểu thức cường độ dòng điện là i = 3cos120πt (A) chạy qua một đoạn mạch. Tần số của dòng điện là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Tần số dòng điện (f=frac{omega }{2pi }=frac{120pi }{2pi }=60Hz)

Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn