Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sóng ngang là

Sóng ngang là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sóng ngang là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Sóng ngang là sóng có các phần tử môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng.

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn