Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’, I và J là tâm của hai hìn

Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’, I và J là tâm của hai hìn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’, I và J là tâm của hai hình vuông ABCD và ABB’A’. Khi đó:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn