Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Có hai điện tích điểm q1 và q2, chúng

Có hai điện tích điểm q1 và q2, chúng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có hai điện tích điểm q1 và q2, chúng đẩy nhau. Khẳng định nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Hai điện tích đẩy nhau vậy chúng phải cùng dấu suy ra tích q1.q2 > 0.

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn