Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Công thức nào sau đây là công thức đúng của định luật Fara-đ

Công thức nào sau đây là công thức đúng của định luật Fara-đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Công thức nào sau đây là công thức đúng của định luật Fara-đây?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn