Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Công thức nào sau đây tính cảm ứng từ tại tâm của vòng dây tròn có bán kính R mang dòng điện I?

Công thức nào sau đây tính cảm ứng từ tại tâm của vòng dây tròn có bán kính R mang dòng điện I?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Công thức nào sau đây tính cảm ứng từ tại tâm của vòng dây tròn có bán kính R mang dòng điện I?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Cảm ứng từ tại tâm của vòng dây tròn có bán kính R mang dòng điện I là B = 2π.10-7I/R

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn