Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sóng điện từ

Sóng điện từ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sóng điện từ


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Sóng điện từ là điện từ trường lan truyền trong không gian theo thời gian

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn