Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đến năm 2019 bà Nga tròn 65 tuổi. Hỏi bà Nga sinh vào thế kỉ bao nhiêu?

Đến năm 2019 bà Nga tròn 65 tuổi. Hỏi bà Nga sinh vào thế kỉ bao nhiêu?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đến năm 2019 bà Nga tròn 65 tuổi. Hỏi bà Nga sinh vào thế kỉ bao nhiêu?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Bà Nga sinh vào năm: (2019 - 65 = 1954)

Vậy bà Nga sinh vào thế kỉ: (19 + 1 = 20)

Thế kỉ 20 kí hiệu La Mã là: XX

Chọn B

Ý kiến của bạn