Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điện dung của tụ điện không phụ thuộc vào:

Điện dung của tụ điện không phụ thuộc vào:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điện dung của tụ điện không phụ thuộc vào:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Điện dung của tụ điện phụ thuộc vào hình dạng, kích thước, khoảng cách giữa hai bản tụ và chất điện môi giữa hai bản tụ. Không phụ thuộc vào bản chất của hai bản tụ.

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn