Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Định m để  f(x) = mx2 – mx – 5 < 0 với x ε R   (1

Định m để  f(x) = mx<sup>2</sup> – mx – 5 < 0 với x ε R   (1

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Định m để  f(x) = mx2 – mx – 5 < 0 với x ε R   (1)


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Trường hợp 1 : m = 0 thì (1)   -5 < 0 luôn đúng. Do đó nhận m = 0

Trường hợp 2 : m ≠ 0

-20 < m < 0

Chọn C

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn