Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Định m để  f(x) = mx2 – mx + m + 3 ≥ 0 với x ε R 

Định m để  f(x) = mx<sup>2</sup> – mx + m + 3 ≥ 0 với x ε R 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Định m để  f(x) = mx2 – mx + m + 3 ≥ 0 với x ε R 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ta có : f(x) ≥ 0 ∆ ≤ 0 m2 – 4m – 12 ≤ 0 -2 ≤ m ≤ 6

Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn