Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức - 23xy^2

Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức - 23xy^2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức ( - frac{2}{3}x{y^2})


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ta có : (3xyleft( { - y} right) =  - 3x{y^2}) có cùng phần biến với ( - frac{2}{3}x{y^2})

 

Vậy hai đơn thức đó đồng dạng với nhau.

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 7 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn