Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đơn vị đo điện trở là:

Đơn vị đo điện trở là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đơn vị đo điện trở là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án A

Ý kiến của bạn