Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Este X mạch hở có công thức phân tử C4H6O2. Đun nóng a mol X trong dung dịch NaOH vừa đủ thu được du

Este X mạch hở có công thức phân tử C4H6O2. Đun nóng a mol X trong dung dịch NaOH vừa đủ thu được du

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Este X mạch hở có công thức phân tử C4H6O2. Đun nóng a mol X trong dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 4a mol Ag. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Công thức cấu tạo của X là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

C4H6O2 có độ bất bão hòa k =2

nAg = 4nX => X khi phản ứng với NaOH phải tạo ra cả 2 chất đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc

=> CTCT X: HCOOCH=CH-CH3

HCOOCH=CH-CH3 + NaOH → HCOONa + CH3-CH2-CH=O

a                                               →      a            →      a                  (mol)

HCOONa → 2Ag

CH3CH2CH=O → 2Ag

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn