Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Anilin không tác dụng với

Anilin không tác dụng với

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Anilin không tác dụng với


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>C

( * ) Xem thêm: Tổng ôn Amin - Amino Axit - Peptit - Protein, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn