Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Giao thoa sóng nước với hai nguồn A B giống nhau có tần số 4Hz và cách nhau 45cm. Tốc độ truyền sóng

Giao thoa sóng nước với hai nguồn A B giống nhau có tần số 4Hz và cách nhau 45cm. Tốc độ truyền sóng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giao thoa sóng nước với hai nguồn A, B giống nhau có tần số 4Hz và cách nhau 45cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 2dm/s. Gọi O là trung điểm của AB, M là trung điểm OB. N là trung điểm AM. Xét tia Ny nằm trên mặt nước và vuông góc với AB. Hai điểm P, Q trên Ny dao động với biên độ cực đại gần N nhất và xa N nhất cách nhau một khoảng


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ta có f = 4Hz, v = 2dm/s = 0,2m/s. Bước sóng λ = v/f = 5cm

Theo bài ra ta có AB = 45cm, AN = 16,875cm ; BN = 28,125cm

Tìm số cực đại trên đoạn NO : (16,875-28,125le klambda le 0Rightarrow -2,25le kle 0Rightarrow k=-1,-2)

Xét điểm H trên tia Ny dao động cực đại, H cách AB đoạn h. ta có

                        (HA-HB=sqrt{16,875+{{h}^{2}}}-sqrt{{{28,125}^{2}}+{{h}^{2}}}=klambda )

+ P gần N nhất dao động cực đại nên P nằm trên đường cực đại ứng với k = -2 --> hP = 11,3cm

+ Q xa N nhất dao động cực đại nên Q nằm trên đường cực đại ứng với k = -1 --> hQ = 45,07cm

Vậy PQ = 33,77cm

Chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn