Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau 10 (cm) trong khôn

Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau 10 (cm) trong khôn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau 10 (cm) trong không khí, dòng điện chạy trong hai dây có cùng cường độ 5 (A) ngược chiều nhau. Cảm ứng từ tại điểm M cách đều hai dòng điện một khoảng 10 (cm) có độ lớn là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Xem hướng dẫn và làm tương tự bài 4.30

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn