Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ankan nào sau đây chỉ cho 1 sản phẩm thế duy nhất khi tác dụ

Ankan nào sau đây chỉ cho 1 sản phẩm thế duy nhất khi tác dụ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ankan nào sau đây chỉ cho 1 sản phẩm thế duy nhất khi tác dụng với Cl2 (as) theo tỉ lệ mol (1:1): CH3CH2CH3 (a), CH4 (b), CH3C(CH3)2CH3 (c), CH3CH3 (d), CH3CH(CH3)CH­(e)


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

CH3CH2CH3 (a), CH3CH(CH3)CH­(e) tạo ra 2 sản phẩm

CH4(b) ; neo-pentan (c), CH3CH3(d) tạo ra 1 sản phẩm

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn