Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hai nguồn âm nhỏ giống nhau phát ra âm thanh cùng pha cùng biên độ và cùng tần số tại A và B. Tai mộ

Hai nguồn âm nhỏ giống nhau phát ra âm thanh cùng pha cùng biên độ và cùng tần số tại A và B. Tai mộ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai nguồn âm nhỏ giống nhau phát ra âm thanh cùng pha cùng biên độ và cùng tần số tại A B. Tai một người ở điểm N với (AN=2)m và (BN=1,625)m. Tốc độ truyền âm trong không khí là 330 m/s . Bước sóng dài nhất để người này không nghe được âm thanh từ hai nguồn phát ra là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đáp án B

+ Để người này không nghe được âm thì (N) tương ứng là một cực tiểu giao thoa

→ (AN-BN=left( k+frac{1}{2} right)lambda )→ (lambda =frac{AN-BN}{k+0,5}).

+ Bước sóng lớn nhất ứng với (k=0)→ (lambda =frac{AN-BN}{0,5}=frac{2-1,625}{0,5}=0,75)m

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn