Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phương trình sóng

Phương trình sóng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phương trình sóng


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

vừa tuần hoàn theo thời gian vừa tuần hoàn theo không gian

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn