Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hiện nay Việt Nam đang là thành viên của tổ chức quốc tế nào?

Hiện nay Việt Nam đang là thành viên của tổ chức quốc tế nào?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hiện nay, Việt Nam đang là thành viên của tổ chức quốc tế nào?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Hiện nay, Việt Nam đang là thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (tên viết tắt tiếng anh là ASEAN)

=> Chọn đáp án C

Ý kiến của bạn