Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi brom hóa một ankan chỉ thu được một dẫn xuất monobrom du

Khi brom hóa một ankan chỉ thu được một dẫn xuất monobrom du

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi brom hóa một ankan chỉ thu được một dẫn xuất monobrom duy nhất có tỉ khối hơi đối với hiđro là 75,5. Tên của ankan đó là:

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

monobrom có CT: CnH2n+1Br có M = 75,5 . 2 = 151 => n = 5 => C5H12

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Tổng ôn tập hóa hữu cơ, Ôn tập hóa học 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn