Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu không chính xác là

Phát biểu không chính xác là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu không chính xác là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Các chất có cùng công thức phân tử mới là đồng phân của nhau.

Các chất có cùng khối lượng phân tử chưa chắc đã là đồng phân

(VD : M = 60 : C2H4O2 hoặc C3H8O )

=>B

( * ) Xem thêm: Tổng ôn tập hóa hữu cơ, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn