Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khu vực nông thôn có tỉ lệ dân số lớn hơn khu vực thành thị vì

Khu vực nông thôn có tỉ lệ dân số lớn hơn khu vực thành thị vì

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khu vực nông thôn có tỉ lệ dân số lớn hơn khu vực thành thị vì


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Dân cư nông thôn chiếm tỉ lệ lớn hơn nhiều dân cư thành thị do nước ta là nước nông nghiệp, hoạt động nông nghiệp còn đóng vai trò quan trọng, thu hút lực lượng lao động chủ yếu trong dân cư.

Chọn C

Ý kiến của bạn