Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Lao động nước ta có nhiều kinh nghiệm trong ngành

Lao động nước ta có nhiều kinh nghiệm trong ngành

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lao động nước ta có nhiều kinh nghiệm trong ngành


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Lao động nước ta có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, thủ công nghiệp.

Chọn B

Ý kiến của bạn