Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Lý làm một bài tập hết 1 phút 12 giây thời gian Công làm bài tập đó gấp 3 lần thời gian Lý làm. Hỏi

Lý làm một bài tập hết 1 phút 12 giây thời gian Công làm bài tập đó gấp 3 lần thời gian Lý làm. Hỏi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lý làm một bài tập hết 1 phút 12 giây, thời gian Công làm bài tập đó gấp 3 lần thời gian Lý làm. Hỏi Công làm bài tập đó trong bao lâu?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Thời gian Công làm bài tập đó là: 1 phút 12 giây ( times 3 = ) 3 phút 36 giây

Đáp số: 3 phút 36 giây.

Chọn B

Ý kiến của bạn