Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mảng duy nhất không gồm phần lục địa nổi phía trên là mảng?

Mảng duy nhất không gồm phần lục địa nổi phía trên là mảng?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mảng duy nhất không gồm phần lục địa nổi phía trên là mảng?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Mảng duy nhất không gồm phần lục địa nổi phía trên là mảng Thái Bình Dương (gọi là mảng đại dương).

=> Chọn đáp án A

Ý kiến của bạn