Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Máy phát điện xoay chiều bắt buộc phải bao gồm các bộ phận chính nào để có thể tạo ra dòng điện?

Máy phát điện xoay chiều bắt buộc phải bao gồm các bộ phận chính nào để có thể tạo ra dòng điện?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Máy phát điện xoay chiều bắt buộc phải bao gồm các bộ phận chính nào để có thể tạo ra dòng điện?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Máy phát điện xoay chiều có hai bộ phận chính là nam châm và cuộn dây dẫn. Một bộ phận đứng yên, một bộ phận quay.

Ý kiến của bạn