Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Máy phát điện xoay chiều gồm có các bộ phận chính nào dưới đây? 

Máy phát điện xoay chiều gồm có các bộ phận chính nào dưới đây? 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Máy phát điện xoay chiều gồm có các bộ phận chính nào dưới đây?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Máy phát điện một chiều gồm có hai bộ phận chính là cuộn dây và nam châm.

Chọn C

Ý kiến của bạn