Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một đoàn mô tô chuyển động cùng chiều cùng vận tốc đi ngang qua một ô tô đỗ bên đường. Hãy chọn phát

Một đoàn mô tô chuyển động cùng chiều cùng vận tốc đi ngang qua một ô tô đỗ bên đường. Hãy chọn phát

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một đoàn mô tô chuyển động cùng chiều, cùng vận tốc đi ngang qua một ô tô đỗ bên đường. Hãy chọn phát biểu đúng.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Cách giải:

Một đoàn mô tô chuyển động cùng chiều, cùng vận tốc đi ngang qua một ô tô đỗ bên đường => Các mô tô đứng yên đối với nhau

Chọn B

Ý kiến của bạn