Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

  Một hạt nhân phóng xạ tự nhiên phân rã do phóng xạ a. Đánh

  Một hạt nhân phóng xạ tự nhiên phân rã do phóng xạ a. Đánh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

  Một hạt nhân phóng xạ tự nhiên phân rã do phóng xạ a. Đánh dấu câu đúng liên quan đến sự phóng xạ này.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn