Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sóng điện từ  là

Sóng điện từ  là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sóng điện từ  là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là C

Sóng điện từ là sóng có điện trường và từ trường dao động cùng pha, cùng tần số, có phương vuông góc nhau

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn