Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một hình lập phương có cạnh 4cm nếu gấp cạnh của hình lập phương lên 5 lần thì diện tích xung quanh

Một hình lập phương có cạnh 4cm nếu gấp cạnh của hình lập phương lên 5 lần thì diện tích xung quanh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một hình lập phương có cạnh 4cm, nếu gấp cạnh của hình lập phương lên 5 lần thì diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của nó gấp lên bao nhiêu lần? Tại sao?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Bài giải:

Hình vẽ bên cho thấy: Nếu cạnh của hình vuông tăng lên 5 lần thì diện tích của hình vuông tăng gấp:

(5 times 5 = 25) (lần)

Vậy nếu cạnh của hình lập phương tăng lên 5 lần thì diện tích một mặt của hình lập phương sẽ tăng lên 25 lần. Suy ra diện tích 4 mặt (hay 6 mặt) của hình lập phương cũng gấp lên 25 lần.

Vậy diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của nó cũng tăng gấp 25 lần.

 

 

Chọn C

Ý kiến của bạn