Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một hộp đựng 11 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 11. Chọn ngẫu nhiên 4 tấm thẻ từ hộp. Gọi P là xác suấ

Một hộp đựng 11 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 11. Chọn ngẫu nhiên 4 tấm thẻ từ hộp. Gọi P là xác suấ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một hộp đựng (11) tấm thẻ được đánh số từ (1) đến (11). Chọn ngẫu nhiên (4) tấm thẻ từ hộp. Gọi (P) là xác suất để tổng số ghi trên (4) tấm thẻ ấy là một số lẻ. Khi đó (P) bằng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ta có không gian mẫu : lấy 4 trong 11 số ta được: (nleft( Omega  right) = C_{11}^4 = 330.)  

Gọi biến cố (A): “tổng số ghi trên 4 tấm thẻ ấy là một số lẻ”.

Từ 1 đến 11 có 6 số lẻ và 5 số chẵn.

 Để có tổng của 4 số là một số lẻ ta có 2 trường hợp.

Trường hợp 1: Chọn được 1 thẻ mang số lẻ và 3 thẻ mang số chẵn có: (C_6^1.C_5^3 = 60) cách.

Trường hợp 2: Chọn được  thẻ mang số lẻ và  thẻ mang số chẵn có: (C_6^3.C_5^1 = 100) cách.

Do đó (nleft( A right) = 60 + 100 = 160.) Vậy (Pleft( A right) = frac{{160}}{{330}} = frac{{16}}{{33}}.)

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn