Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một kính hiển vi gồm vật kính có tiêu cự 0,5 (cm) và thị kín

Một kính hiển vi gồm vật kính có tiêu cự 0,5 (cm) và thị kín

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một kính hiển vi gồm vật kính có tiêu cự 0,5 (cm) và thị kính có tiêu cự 2 (cm), khoảng cách giữa vật kính và thị kính là 12,5 (cm). Độ bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn