Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không

Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn