Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một mạch điện kín gồm hai nguồn điện E, r1 và E,

Một mạch điện kín gồm hai nguồn điện E, r1 và E,

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một mạch điện kín gồm hai nguồn điện E, r1 và E, r2 mắc song song với nhau, mạch ngoài chỉ có điện trở R. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn