Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một thế kỉ bằng …. năm? Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Một thế kỉ bằng …. năm? Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một thế kỉ bằng …. năm? Điền số thích hợp vào chỗ chấm.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Một thế kỉ thì bằng 100 năm.

Chọn C

Ý kiến của bạn