Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một trường tổ chức cho khoảng từ 400 đến 500 học sinh đi tham quan bằng ô tô. Tính số học sinh của t

Một trường tổ chức cho khoảng từ 400 đến 500 học sinh đi tham quan bằng ô tô. Tính số học sinh của t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một trường tổ chức cho khoảng từ 400 đến 500 học sinh đi tham quan bằng ô tô. Tính số học sinh của trường đi tham quan, biết rằng nếu xếp 25 em hay 30 em vào một xe thì vừa đủ không thừa ai.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Gọi số học sinh đi tham quan của trường là x với (x in {N^*},left( {400 le x le 500} right))

Vì nếu xếp 25 em hay 30 em vào một xe thì vừa đủ không thừa ai nên (x vdots 25,,;,,,x vdots 30 Rightarrow x in BCleft( {25,30} right)), Ta có :

 (begin{array}{l}25 = {5^2},,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,30 = 2.3.5 Rightarrow BCNNleft( {25;30} right) = {2.3.5^2} = 150end{array})

( Rightarrow BCleft( {25;30} right) = Bleft( {150} right) = left{ {0,150,300,450,600,...} right})

Mà (x in {N^*}left( {400 le x le 500} right))  nên (x = 450)

Vậy số học sinh của trường là 450 học sinh.

Chọn C

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 6 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn