Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một tụ điện phẳng gồm hai bản tụ có diện tích phần đối diện

Một tụ điện phẳng gồm hai bản tụ có diện tích phần đối diện

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một tụ điện phẳng gồm hai bản tụ có diện tích phần đối diện là S, khoảng cách giữa hai bản tụ là d, lớp điện môi có hằng số điện môi ồ, điện dung được tính theo công thức:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Công thức tính điện dung của tụ điện phẳng 

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn