Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Người ta viết các số có 6 chữ số bằng các chữ số 1; 2; 3; 4; 5 như sau: Trong mỗi số được viết có mộ

Người ta viết các số có 6 chữ số bằng các chữ số 1; 2; 3; 4; 5 như sau: Trong mỗi số được viết có mộ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Người ta viết các số có 6 chữ số bằng các chữ số 1; 2; 3; 4; 5 như sau: Trong mỗi số được viết có một chữ số xuất hiện hai lần còn các chữ số còn lại xuất hiện một lần. Hỏi có bao nhiêu số như vậy?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Gọi số cần lập có dạng (overline {abcdef} )

Với năm chữ số 1; 2; 3; 4; 5  có 5 cách để chọn thêm 1 chữ  số lặp lại.

Với 6 chữ số này, do có 2 chữ số giống nhau nên lập được (6!:2!) số.

Theo quy tắc nhân, ta lập được (5 times 6!:2! = 1800) số.

Chọn D.

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn