Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Người Tày Nùng Thái Mường phân bố ở khu vực

Người Tày Nùng Thái Mường phân bố ở khu vực

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Người Tày, Nùng, Thái, Mường phân bố ở khu vực


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Khu vực Trung du và miền núi phía Bắc: là địa bàn cư trú của trên 30 dân tộc. Trong đó vùng thấp là địa bàn cư trú của người Tày,  Nùng (tả ngạn sông Hồng) và người Thái, Mường (hữu ngạn sông Hồng).

Ý kiến của bạn